top of page

Polaroids / Polaroidok

roncsolt, manipulált polaroid emulzió

2018-

bottom of page